Jak se chovat k anhydritu po aplikaci

Ošetření po aplikaci anhydritové podlahy

Po aplikaci 48 hodin chránit před průvanem. Stavbu ponechat zavřenou, pouze druhý den 1 x 30 minut intenzivně vyvětrat. Od třetího dne pravidelně a intenzivně větrat. Během vysychání anyhdritového potěru neskladovat materiál na podlaze.

Roztápění anhydritové podlahy

Od 8. dne po aplikaci AFE lze začít s roztápěním podlahy na 25°C, tato teplota se ponechá 3 dny bez automatického řízení a nočního poklesu. Po třech dnech se dále postupně systém roztápí s denním nárůstem o 5°C na max. teplotu 45°C, na této teplotě se udržuje 6 dní bez nočního poklesu. V průběhu roztápění je nutné trvale dostatečně větrat.

Kontrola vysychání

Kontrola vysychání se provádí za max. teploty během provozu topení položením PE folie o rozměrech cca 50 x 50 cm na AFE. Okraje folie se přilepí lepicí páskou. V prostorech stále pokračuje větrání. Jestliže se během 24 hodin neobjeví pod folií žádné stopy vlhkosti, je AFE dostatečně suchý. Tato zkouška je pouze orientační a není závazná pro další, zejména dřevěné lepené krytiny.

Snižování teploty

Je-li potěr podle provedené zkoušky CM suchý, může se vytápění postupně (denně o 5°C) snižovat na 18 – 20°C. Na takto temperovaný podklad se v zimě ukládá krytina, v ostatních obdobích není nutné podklad temperovat.

Zatěžování anhydritového potěru

Vyšší mechanické zatěžování (např. lešení, štafle apod.) se doporučuje až po uplynutí 7 dnů.

Povrchová úprava

V případě lepení obkladů nebo eventuálních oprav vždy povrch anhydritového potěru upravit penetračním přípravkem A&H nebo jiným podobným.