Konstrukční typy anhydritových podlah

Anhydritová podlaha na oddělovací vrstvě

oddelovaci

Potěr v celé ploše oddělit od podkladu nejčastěji PE.

fólií nebo voskovaným papírem. Hliníkovou fólii bez úprav nepoužívat! Není-li provedena hydroizolace, musí tuto funkci zajistit oddělovací vrstva. Tloušťka AFE 20 musí být min. 30 mm.


ANHYDRITOVÁ PODLAHA PLOVOUCÍ (NA TEPELNĚ IZOL. VRSTVĚ)

plovouci

Potěr v celé ploše oddělit od podkladu tepelně izolační nebo akustickou vrstvou. Ohraňující a prostupující konstrukční prvky jsou odděleny okrajovou dilatační páskou. Tepelně izolační desky musí mít celkovou stlači-telnost max. 5 mm. Tloušťka AFE 20 musí být min. 35 mm.


ANHYDRITOVÁ PODLAHA VYTÁPĚNÁ

vytapena

Zpravidla se provádí jako plovoucí potěr na tepelně izolační vrstvě. V potěru je zabudován systém podlahového vytápění. Tloušťka AFE 20 musí být min. 35 mm nad horní okraj trubky topného systému.