Proč anhydrit ?

Anhydrit je potěrový materiál, stejně jako beton k vytvoření hrubé podlahy ve stavebnictví jen s tím rozdílem, že má samonivelační účinky. Anhydrit je pak speciální směs na bázi síranu vápenatého, plniv, zušlechtěných přísad a vody. Díky samonivelaci, které je potřeba trochu pomoci je anhydrit ve stavebnictví stále více využíván. Kromě samonivelačních účinků se anhydrit také vyznačuje minimální roztažností tj. není potřeba armovat a vysokým přenosem tepla.

 • Vhodný do většiny vnitřních prostorů.
 • Vytváří rovnou plochu, rovinatost je opravdu vysoká (okolo desetiny centimetru).
 • Výborná tepelná vodivost anhydritové podlahy – vhodná na podlahové vytápění ušetříte, až třicet procent veškerých nákladů na topení.
 • Daleko nižší použitelná konstrukční tloušťka vůči betonové podlaze..
 • Vhodný podklad pod všechny finální povrchy vč.vinylu.
 • Vysoká pevnost za ohybu.
 • Rychlost při ukládání anhydritové podlahy (pokládka až 1000 m2 za den), tj. RD o velikosti 150 – 200m2 za cca 2 – 3 hod.
 • Lze aplikovat na sdružené podlahy , podlahy v oddělovací vrstvě a vytápěné podlahy.
 • Není třeba dilatovat jednotlivé místnosti či topné okruhy.
 • Po aplikaci je v celé tloušťce homogenní, bez nutnosti dalšího hutnění.
 • Nespornou výhodou anhydritové podlahy je také to, že se na rozdíl od betonové podlahy nedotvaruje ve formě nežádoucích zvednutých pružících rohů.
 • Anhydritové podlahy není potřeba dodatečně nivelovat